Introduction of the AIS project’s team

Please scroll down for English

Dự án trạm ẨN/HIỆN châu Á là dự án nghệ thuật do Ga0, Việt nam (www.zerostationvn.org) và trung tâm châu Á, quỹ Nhật Bản đồng tổ chức.Nhiệm vụ chính của dự án là làm giàu có và sâu sắc thêm các cuộc đối thoại văn hoá và nghệ thuật giữa Việt Nam và châu Á. Thông tin chi tiết về dự án xin xem tại www.zerostationvn.org
——
Asian In/VISIBLE Station project is a project that is co-organized by ZeroStation (www.zerostationvn.org) and Asian Center, Japan Foundation. This project is supposed to be talen place since 2016-2018. The main mission of the project is to enrich and sophisticated the cultural and artistic dialogues between Vietnam and Asia. More info about the project at www.zerostationvn.org

    Introduction of the AIS project's team
    TOP