Thứ Bảy, 08 Tháng Tư 2017 / Published in Asian Invisible Station
Mới đây tờ báo Tribun Jogja Muda của Yogyakarta, bản tiếng Anh đã đăng bài viết về dự án NHỮNG CÂU CHUYỆN SÀI GÒN của Ga 0. Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của bài viết đó KHAI MỞ NHỮNG CÂU CHUYỆN SÀI GÒN  By Michael HB Raditya Khi nghe chữ Việt Nam, ngoài sự
Thứ Bảy, 08 Tháng Tư 2017 / Published in Asian Invisible Station
recently, the Tribun Jogja Muda, a news paper of Yogyakarta, English version has reported of the project Saigon Unfolded. Below is the text of the report. — Revealing Saigon through a Mural By Michael HB Raditya When hearing the word, Vietnam, what will you think beside the way to enjoy coffee that recently is loved by many
Thứ Năm, 06 Tháng Tư 2017 / Published in Asian Invisible Station
Đọc tiếng Việt tại đây IN order to raise awareness and provide knowledge regarding critical theory and art trends in contemporary art in Asia and the World, as well as create a networking platform for local artists and writers to exchange with the international experts and their peers, Zero Station is presenting an Artwriting Workshop
Thứ Năm, 06 Tháng Tư 2017 / Published in Asian Invisible Station
Reading English here NHẰM mục đích nâng cao nhận thức và cung cấp tri thức về lý thuyết phê phán và các xu hướng nghệ thuật trong nghệ thuật đương đại châu Á cũng như thế giới, đồng thời tạo ra một trạm kết nối giúp nghệ sĩ và các cây viết địa phương trao
Thứ Hai, 13 Tháng Ba 2017 / Published in Asian Invisible Station
The venue of the mural SAIGON UNFOLDED in Yogyakarta, Indonesia: Prawirotaman MG III/615 Rt30 / Rw 08, Prawirotaman, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta — This mural endeavours to convey the imagination of Saigon, Vietnam. It has been created by two artists, Nguyen Quoc Dzung from Vietnam and Prihatmoko Moki from Indonesia. This project is curated by Zero
Chủ Nhật, 05 Tháng Ba 2017 / Published in Asian Invisible Station
The project is operated under the Asian In/Visible Station project, curated by Zero Station and co-organised and funded by the Asia Center – Japan Foundation and Zero Station. A. THE ‘SAIGON UNFOLDED’ PROJECT-PHASE 1: PROJECT’S CONCEPT: District 8, even during this formative transformation, still retains many of the old Saigon’s vestiges, like depositories, docks and
TOP